chóu
қас, қасақы, бітіспес, өш, кек, есе, өштік, қысас, қастық

仇人 — қасы, дұшпаны, жауы, өш кісісі

报仇 — өш алу, қысас қайтару, кек алу

恩将仇报 — достыққа қастық сайлау

仇视侵略者 — шапқыншыларға өшігу

II
qiú
адамның тегіне қолданылады

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I qiú ㄑ〡ㄡˊ 〔《廣韻》巨鳩切, 平尤, 群。 〕 1.配偶。 《禮記‧緇衣》引《詩》: “君子好仇。” 鄭玄 注: “仇, 匹也。” 孔穎達 疏: “此《周南‧關雎》之篇, 詩意云‘窈窕淑女, 君子好仇’, 此則斷章云君子之人以好人為匹也。”今本《詩‧周南‧關雎》作“君子好逑”。 三國 魏 曹植 《浮萍篇》: “結髮辭嚴親, 來為君子仇。” 2.同伴, 朋友。 《詩‧周南‧兔罝》: “赳赳武夫, 公侯好仇。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I 讎、 讐 chóu ? (1) (形声。 从人, 九声。 (qiú)本义: 匹偶, 同伴) (2) 怨恨 [hatred; resentment] 仇者, 讐也。 《史记·晋世家》 葛伯仇饷。 《孟子》 多仇少与。 《汉书·盖宽饶传》 以先国家之急而后私仇也。 《史记·廉颇蔺相如列传》 (3) 又如: 仇忌(怨恨憎恶); 仇嫌(怨仇; 怨恨) …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: qiu2 解释: 1. 配偶。 诗经·秦风·无衣: “王于兴师, 脩我戈矛, 与子同仇。 ” 2. 同类、 同辈。 文选·王粲·登楼赋: “览斯宇之所处兮, 实颢敞而寡仇。 ” 3. 姓。 如汉代有仇景。 ㄔㄡˊchu  仇 拼音: chou2 解释: 1. 雠敌。 如: “世仇”。 韩非子·孤愤: “是智法之士, 与当涂之人, 不可两存之仇也。 ” 2. 深切的怨恨。 如: “深仇大恨”、 “恩将仇报”。 怨恨。 书经·五子之歌: “万姓仇予, 予将畴依。 ”ㄑ|ㄡˊchiu …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:qiu2 1. 配偶。 詩經·秦風·無衣: “王于興師, 脩我戈矛, 與子同仇。” 2. 同類﹑同輩。 文選·王粲·登樓賦: “覽斯宇之所處兮, 實顥敞而寡仇。” 3. 姓。 如漢代有仇景。 ㄔㄡˊchu  拼音:chou2 1. 讎敵。 如: “世仇”。 韓非子·孤憤: “是智法之士, 與當塗之人, 不可兩存之仇也。” 2. 深切的怨恨。 如: “深仇大恨”、 “恩將仇報”。 怨恨。 書經·五子之歌: “萬姓仇予, 予將疇依。” ㄑ|ㄡˊchiu …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【起源参考】 仇姓没有列入百家姓前一百位。仇姓出自子姓。春秋时期,宋国有大夫叫仇牧,传说是上古时候九吾氏的后代(亦说仇姓就是由九吾姓变化而来的),他的子孙中有以他的名字作为姓氏的,称为仇氏。仇英,明朝著名画家,太仓(今属江苏)人。他擅长画仕女,为“明四家”之一。他所 画的人物神采生动,秀雅鲜丽。 …   Chinese names (中国人的名字)

 • — 【구】 짝; 원수; 해치다; 거만하다; 잔질하다 (잘에 술을 따르다) 人부 2획 (총4획) [1] [n] foe; enemy; rival; adversary [2] hatred; enmity; antagonism; hostility; feud [3] [v] hate キュウ·あだ 與子同仇 (여자동구) 당신의 원수는 곧 나의 원수라는 뜻으로, 친구간의 교분이 아주 두터움의 비유. 恩反爲仇 (은반위구) 은혜가 도리어 원수가 됨 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — I chóu (1) ㄔㄡˊ (2) 深切的怨恨: ~敌。 ~恨。 ~视。 疾恶如~。 同~敌忾(全体一致痛恨敌人)。 (3) 郑码: NQY, U: 4EC7, GBK: B3F0 (4) 笔画数: 4, 部首: 亻, 笔顺编号: 3235 II qiú (1) ㄑㄧㄡˊ (2) 古同 逑 , 匹配。 (3) 姓。 (4) 郑码: NQY, U: 4EC7, GBK: B3F0 (5) 笔画数: 4, 部首: 亻, 笔顺编号: 3235 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 구 원수 4 strokes 인변+아홉구 …   Korean dictionary

 • 仇讎 — (仇讎, 仇雠) 亦作“仇仇2”。 仇人;冤家對頭。 《左傳‧哀公元年》: “﹝ 越 ﹞與我同壤而世為仇讎。” 《荀子‧臣道》: “爪牙之士施, 則仇讎不作。” 唐 劉商 《胡笳十八拍‧第十五拍》: “不緣生得天屬親, 豈向仇讎結恩信。” 《舊唐書‧張濬傳》: “忘廊廟之威重, 結藩屏之仇讎。” 清 毛秀惠 《錢塘懷古》詩: “自願苟安增幣帛, 誰抒孤憤報仇讎。” 魯迅 《故事新編‧鑄劍》: “他決心要並無心事一般, 倒頭便睡, 清晨醒來, 毫不改變常態從容地去尋找他不共戴天的仇讎。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 仇雠 — (仇讎, 仇雠) 亦作“仇仇2”。 仇人;冤家對頭。 《左傳‧哀公元年》: “﹝ 越 ﹞與我同壤而世為仇讎。” 《荀子‧臣道》: “爪牙之士施, 則仇讎不作。” 唐 劉商 《胡笳十八拍‧第十五拍》: “不緣生得天屬親, 豈向仇讎結恩信。” 《舊唐書‧張濬傳》: “忘廊廟之威重, 結藩屏之仇讎。” 清 毛秀惠 《錢塘懷古》詩: “自願苟安增幣帛, 誰抒孤憤報仇讎。” 魯迅 《故事新編‧鑄劍》: “他決心要並無心事一般, 倒頭便睡, 清晨醒來, 毫不改變常態從容地去尋找他不共戴天的仇讎。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 仇敵 — (仇敵, 仇敌) 1.有積恨的敵人。 《左傳‧昭公五年》: “ 晉 , 吾仇敵也。” 《隋書‧北狄傳‧突厥》: “仇敵怨偶, 泣血拊心。” 清 侯方域 《太子丹論》: “以忠臣孝子不得已之深心苦行, 不痛惜其不幸, 而反以為罪, 則何以為後之國家者處仇敵法也?” 巴金 《寒夜》十八: “為什麼這兩個他所愛而又愛他的女人必須像仇敵似的永遠互相攻擊呢?” 2.指仇恨、敵對。 清 魏源 《聖武記》卷一: “而 滿洲 五部、 長白山 二部, 則皆 建州衛 , 處 遼 瀋 之東, 世相仇敵。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.